VBA

セルが空白かどうか調べる

次のサンプルコードは、セルが空白(セルに値が入っていない)かどうか調べます。

Sub Example7()

    Dim ws As Worksheet
    Set ws = ThisWorkbook.ActiveSheet
    
    If (ws.Range("A1").Cells = "") Then
        MsgBox "セルに値は入っていません。"
    End If
    
    Set ws = Nothing
    
End Sub

Copyright © GoGoCheetah